Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Certifikáty a oprávnění

Pro splnění požadavků zákazníků závod připravil a zavedl:

  • Systém řízení kvality odpovídající ISO 9001:2015 – certifikovaný UDT CERT
  • Certifikát je ověřen v souladu s normou PN-EN ISO 3834-2 potvrzující splnění kvalitativních nároků ve svářecích procesech.
  • Certifikovaný systém závodní kontroly výroby odpovídající souboru norem EN 1090-1

Jsem firma oprávněná Úřadem pro technický dohled k výrobě tlakových dílů a provádění modernizace a oprav:

  • Parních a vodních kotlů,
  • Beztlakových a nízkotlakých nádob na jedovaté, žíravé a kapalné hořlavé materiály,
  • Parních potrubí spojujících kotel s turbogenerátorem,
  • Technologických a přenosových potrubí pro hořlavé, jedovaté a žíravé materiály,
  • Stálých tlakových nádob.

Do rozsahu našich oprávnění udělených Úřadem pro technický dohled zahrnuje také opravu a modernizaci zvedacích zařízení, jako jsou: zvedáky, pohyblivé plošiny, jeřáby, zakládací jeřáby, zařízení pro invalidy, vysokozdvižné vozíky, kladkostroje, navíjedla, přenosné a převozní jeřáby, automobilové a stacionární jeřáby.

Technická úroveň vědomostí řídícího, technologického a svářečského personálu a obsazení výrobního oddělení jsou neustále ověřovány našimi klienty a také potvrzovány absolvovanými školeními a disponovaným osvědčením Úřadu technického dohledu.

Satisfakce a spokojenost dosavadních zákazníků z území celého Polska potvrzují náš profesionální a individuální přístup ke každému úkolu. Vlastněné speciální vybavení ve spojení s vědomostmi a získanými bohatými zkušenostmi zaměstnaneckého týmu zaručují vysokou kvalitu služeb poskytovaných firmou Darbagos.

 

gallery

PN-EN ISO 3834-2

gallery

PN-EN 1090-1

gallery

System jakości - Dennice

gallery

ISO 9001 UDT-CERT

gallery

UDT- Naprawa urządzeń

gallery

UDT- Modernizacja urządzeń

gallery

UDT-Wytwarzanie elementów

gallery

UDT-Naprawa urządzeń dźwigowych.

gallery

UDT- Modernizacja urządzeń dźwigowych