Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

O NÁS

Kořeny firmy Darbagos sahají do roku 1945. Tehdy byla činnost směřována na výrobu dřevěných součástí sakrálních budov, kostelů a vybavení jejich interiérů – kazatelen, schodišť, mezipater pro kúry a jiných dřevěných prvků. Firma navíc měla vlastní kamenolom, materiál z něj se používal k zhotovování podezdívek budov. Během dalších let se její činnost rozšířila o přepravní služby. Počátky nejnovější činnosti firmy Darbagos se datují do roku 1993.
Časem se živnost proměnila v obchodní společnost. Firma se soustředila na poskytování služeb v oblasti specializovaných demoličních a zemních prací a prodeje kameniva, také toho pocházejícího z recyklace.

V důsledku dalšího rozvoje firma rozšířila svou činnost, když se soustředila na služby z oblasti dodavatelství, modernizace a oprav procesních zařízení a konstrukcí pro příjemce zastupující různá odvětví průmyslu: chemický, potravinářský, petrochemický, energetický, strojírenský apod.

dsc-0168-kopia-ok.jpg

Odběrateli našich výrobků jsou např.: Grupa Azoty S.A. v Tarnowě, Polskie Konsorcjum Chemiczne Grupa Azoty S.A., ZWRI Sp. z o.o. Sp. K., Taskoprojekt S.A., Acero System Sp. z o.o., EC Engineering Sp. z o.o., Bruk-Bet Sp. z o.o. a jiní.
V naší výrobní nabídce jsou např.: tlakové a netlakové nádoby, plášťové trubkové výměníky tepla, parní a vodní kotle, sloupy, reaktory, vířidla, technologická a přenosová potrubí, stavební ocelové konstrukce a součásti strojů apod.
V touze vyjít vstříc nárokům trhu firma Darbagos nedávno realizovala široce pojímané investice spojené se zajištěním náležité infrastruktury pro realizaci výrobní činnosti. Byly vybudovány dvě výrobní haly a vybaveny moderními stroji a nástroji. V současnosti disponovaný výrobní park nám umožňuje poskytovat služby z oblasti velkorozměrového obrábění, svářečských služeb, řezání ocelových prvků vodním paprskem a výroby součástí tlakových a netlakových zařízení. Firma zaměstnala zkušené zaměstnance (dozor, technology a operátory techniky, svářeče a montéry), kteří se účastní výrobního procesu. Jako specializovaná firma realizujeme objednávky na základě svěřené technické dokumentace, ale ve spolupráci s našimi zkušenými projektanty jsme schopni nabídnout komplexní realizaci společně s přípravou požadované dokumentace podle předpisů: WUDT/UC/2003, PN-EN 13445, ASME.


CERTIFIKÁTY

 

Pro splnění požadavků zákazníků závod připravil a zavedl:
• Systém řízení kvality odpovídající ISO 9001:2015 – certifikovaný SGS a UDT CERT.
• Certifikát je ověřen v souladu s normou PN-EN ISO 3834-2 potvrzující splnění kvalitativních nároků ve svářecích procesech.
• Certifikovaný systém závodní kontroly výroby odpovídající souboru norem EN 1090-1
Jsem firma oprávněná Úřadem pro technický dohled k výrobě tlakových dílů a provádění modernizace a oprav:
• Parních a vodních kotlů,
• Beztlakových a nízkotlakých nádob na jedovaté, žíravé a kapalné hořlavé materiály,
• Parních potrubí spojujících kotel s turbogenerátorem,
• Technologických a přenosových potrubí pro hořlavé, jedovaté a žíravé materiály,
• Stálých tlakových nádob.

 

Do rozsahu našich oprávnění udělených Úřadem pro technický dohled zahrnuje také opravu a modernizaci zvedacích zařízení, jako jsou: zvedáky, pohyblivé plošiny, jeřáby, zakládací jeřáby, zařízení pro invalidy, vysokozdvižné vozíky, kladkostroje, navíjedla, přenosné a převozní jeřáby, automobilové a stacionární jeřáby.

Technická úroveň vědomostí řídícího, technologického a svářečského personálu a obsazení výrobního oddělení jsou neustále ověřovány našimi klienty a také potvrzovány absolvovanými školeními a disponovaným osvědčením Úřadu technického dohledu.

Satisfakce a spokojenost dosavadních zákazníků z území celého Polska potvrzují náš profesionální a individuální přístup ke každému úkolu. Vlastněné speciální vybavení ve spojení s vědomostmi a získanými bohatými zkušenostmi zaměstnaneckého týmu zaručují vysokou kvalitu služeb poskytovaných firmou Darbagos.

 

gallery

PN-EN ISO 3834-2

gallery

PN-EN 1090-1

gallery

System jakości - Dennice

gallery

ISO 9001 UDT-CERT

gallery

UDT- Oprava zařízení

gallery

UDT- Modernizace zařízení

gallery

UDT-Výroba dílů

gallery

UDT-Oprava zvedacích zařízení

gallery

UDT- Modernizace zvedacích zařízení