Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

CHEMICKÝ PRŮMYSL

Našim nejnáročnějším zákazníkům z chemického odvětví jsme schopni nabídnout široké spektrum naší společností vyráběných aparátů a zařízení a konstrukci technické infrastruktury, jako jsou:

  • Plášťové trubkové tepelné výměníky určené pro různá využití v technologických procesech (chladiče, ohřívače, kondenzátory, výrobníky páry apod.)
  • Technologické tlakové nádoby
  • Sila a skladovací nádrže v netlakovém prostředí (včetně těch na jedovaté a žíravé kapaliny a kapalné hořlaviny)
  • Reaktory
  • Vířidla
  • Utilizační kotle
  • Regenerační tepelné oxidátory RTO
  • Technologická a přenosová potrubí
  • Stavební konstrukce (plošiny, mezipatra, kostry budov) a jiné

Przemysł chemiczny